Ποιοί είμαστε

Στην MA.DO. MEDICAL E.E. εισάγουμε, διανέμουμε και υποστηρίζουμε το σύνολο σχεδόν των ιατροτεχνολογικών ειδών.

 

Οι κανόνες ορθής πρακτικής για την διανομή αυτών των ιατροτεχνολογικών ειδών εφαρμόζονται ατην εταιρεία μας, πιστοποιημένη για την συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004. 

• Εστίαση στον πελάτη        • Καταγεγραμμένες υποχρεώσεις της Διοίκησης     • Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού       • Διεργασιακή προσέγγιση της λειτουργίας της επιχείρησης  • Συνεχής βελτίωση  

• Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων    • Σχέσεις αλληλοωφέλειας με τους προμηθευτές

Επικοινωνήστε μαζί μας

210-6754590          210-6993690      KIN. 6972228484

  • facebook

©2016 by MA.DO. Medical E.E.